GDPR – Nariadenie o ochrane osobných údajov

Čo je GDPR? Nariadenie /EÚ/ 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší  smernica 95/46/ES / všeobecné nariadenie o osobných údajoch/. Týka sa všetkých , ktorí spracúvajú  osobné údaje. Nariadenie vyčleňuje osobný údaj ako akúkoľvek informáciu týkajúcu …

GDPR – Nariadenie o ochrane osobných údajov Čítať ďalej »