ŠTART

39,99

  •  1 HODINA
  •  Aktualizácie
  •  Zálohovanie
  •  Email podpora
  •  Mesačné reporty

Okrem základnej podpory v tomto balíku získate aj 1 hodinu pre administračné práce ako napríklad pridávanie príspevkov, drobné úpravy na webovej stránke, aktualizácia informácií a podobne.

Kategórie: