Zmena témy, šablóny webovej stránky

#5 – Zmena témy, šablóny webovej stránky

Jednoducho si upravte vzhľad svojej webovej stránky.