Vtáka poznáš po perí, človeka po reči alebo gramatika naša každodenná

Gramatika na webovej stránke

K napísaniu tohto článku, sme sa inšpirovali nedávnou príhodou, keď sme na jednom bilborde  narátali 5 chýb. Dobre myslená reklama zrazu stratila svoj zmysel.

Detaily tvoria celok, a preto sú pri tvorbe projektov veľmi dôležité. Jedným z detailov tvorby webovej stránky je aj gramatika. Pokúsili sme sa zostaviť pre vás rebríček najviac používaných gramatických chýb, s ktorými sa pri našej práci stretávame.Okrem gramtiky, robia problémy aj čiarky. Tým sme sa venovali v článku Čiarka sem, čiarka tam. 

gramatika
gramatika

1. Web stránka/webstránka/web-stránka

Ani jedno z týchto slovných spojení nie je správne. Slovo webstránka je z jazykovedného  hľadiska slangovým výrazom, správne použitie je spojenie prídavného a podstatného mena webová stránka.

2 . Webdesign/web dizajn/webdizajn

Slovo pochádza z anglického jazyka a odporúča sa používať jeho slovenský ekvivalent dizajn. V každom prípade, samotné spojenie webdizajn nie je zatiaľ lexikograficky spracované, a preto je zaradené do skupiny profesionálny slang. Odporúča sa používať v spojení webový dizajn alebo dizajn webových stránok.

3. E-mail/email/mail/mejl

Všetky výrazy sú správne :D. Podstatné meno mail sa skloňuje podľa vzoru dub. Správa mi prišla do mailu, informácie nájdete v maile/v maili, prišli mi maily, vidím nevyžiadané maily.

Slovesá odvodené od slova  mail: e-mailovať, emailovať, mejlovať.

4. Euro

Základná jednotka meny, nielen na Slovensku, ale vo viacerých krajinách Európy sa skloňuje podľa vzoru mesto. Okrem slova euro môžeme použiť značku € alebo trojpísmenkový kód EUR/ v bankovom styku./ Platíme eurom/ eurami, sme bez eura/ bez eur :D.

5. Užívateľ alebo používateľ internetu

Výraz užívateľ spájame so slovnými spojeniami užíva dom, byt, môžeme užívať lieky alebo si príjemne užiť čas. Osoba, ktorá  používa vec ako nástroj alebo prostriedok je používateľ. Správny výraz je teda používateľ internetu.

6.Váš/váš

Kedy píšeme Váš a kedy váš? V korešpondencii v klasickom liste alebo maile na znak úcty píšeme tvary zámen Vy, Váš.

V reklamných textoch, ale aj v novinách a časopisoch  používame tvary vy, váš.

7. Svojím/svojim

Ďalšie pomerne komplikované zámeno. Oba tvary sú správne, ale musíte dať pozor na to, v akom čísle je podstatné meno. Komunikujete so svojím dizajnérom a maily posielate svojim zákazníkom. V jednotnom čísle používame dlhý tvar zámena svojím a v množnom krátky tvar svojim.

8. Môžme/môžeme

Často nachádzame v textoch nesprávnu podobu slovesa môcť. Správne vyskloňovaný tvar slovesa je môžete a nie môžte.

9.Kľudne/pokojne

Slovo kľudne pochádza z českého jazyka a v slovenčine ho priraďujeme k nespisovným výrazom. Jeho ekvivalentom v slovenčine je pokojne.

Ak vám gramatika robí problém a mnohých slovách si nie ste istý, pomôže slovník Akadémie vied Juls Savba.


Zdroj

Prihláste sa na odber noviniek

Každý mesiac pripravujeme množstvo zaujímavých článkov, ktoré môžu posunúť vaše online podnikanie vpred.

HostCreators - Webhosting, Hosting, Registrácia domén