Ochrana súkromia

Spoločnosť TOMARCO s.r.o., so sídlom Viliama Galvánka 3129/2, 02404, Kysucké Nové Mesto, Slovensko, IČO: 51709449, DIČ: 2120759080, OR OS BB, oddiel Sa, vložka č. 803/s, ako prevádzkovateľ (ďalej len “prevádzkovateľ”) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parmalentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Zabezpečenie webstránky

Webstránka tomarco.sk používa  šifrované pripojenie SSL pri akomkoľvek pripojení užívateľa,  ktoré nepripúšťa prístup tretích osôb k prenášaným údajom. Taktiež zabraňuje tretím osobám pozmeňovanie týchto údajov. Databáza prevádzkovateľa je chránená a šifrovaná v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Kontaktné údaje

Pri návšteve web stránky  tomarco.sk a jej ďalšom užívaní môže návštevník kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi sú:

– meno a priezvisko

– emailová adresa

– telefónne číslo

– spoločnosť (názov, adresa, kontaktné informácie)

Účel

Osobné údaje slúžia na spätný kontakt užívateľa. Osobné údaje budú spracúvané len na obdobie, ktoré je potrebné na komunikáciu s užívateľom.

Správnosť

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

Newsletter

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok tomarco.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje.

Ak má užívateľ záujem o zasielanie newsletteru, môže webovej stránke tomarco. sk poskytnúť  pri dobrovoľnej registrácii e mailovú adresu , z ktorej možno určiť totožnosť alebo vyplní dobrovoľný formulár, na základe ktorého mu bude newsletter zasielaný.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielanie marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (emailovej adresy).

Užívateľ musí vyjadriť svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré slúžia na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa, ktorý bude osobné údaje spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

Trvanie súhlasu

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnoť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu piatich rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnutú údaje počas trvania súhlasu.

Správnosť

Užívasteľ prehlasuje, že nám poskutnuté osobné údaje sú správneš, pravdivé a aktuálne.  V prípade poskytnutia nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov, nyodpovedá ya chyby, ktčroé vynilki

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravidvé a aktuálne, v opačnom prípade zdpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo naktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

Prenos údajov a automatizované rozhodovanie. Osobné údaje uživateľa nebudú zverejeneé ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom príjmať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.

Poučenie o právach dotknutej osobny. Poráva užívatľa v súvislosti s ochranou osobnžch údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo emailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (email: info@tomarco.sk) požadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov
  2. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
  3. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním
  4. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štrukturovaniej a strojovo čitateľnej podobe

Rovnako máte právo písomným oznámením alebo emailom:

  1. kedykoľvek odovolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnoťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, prčom záonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,
  2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situáie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Máte tiež právo podať Uradu na ochranu osobnžch údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Práva užívateľa a/alebo šlena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality, ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti” (rôznu dobu uloženia na vašom zariadení). Niektoré cookies sa vymažú v momente, keď zavriete svoj internetový prehliadač, iné zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po tom, ako prehliadač zatvoríte.

Ako a prečo používame súbory cookies?

Naše webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám, záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Umožňujú nám zapamätať si vaše úkony a preferencie v priehebu určitého časového obdobia. Preto, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Taktiež nám pomáhajú lepšie pochopiť, čo je pre vás na našich stránkach  relevantné. Cookies používame preto, aby sme zlepšili váš užívateľský zážitok.

Ako kontrolovať súbory cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Aké cookies používame?

  • Funkčné a technické cookies
  • Analytické cookies
  • Marketingové a reklamné cookies

Marketingové a reklamné cookies požívame na to, aby sme na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, podľa vašich predchádzajúcich preferencií za účelom zobrazovania reklamy na základe vašich záujmov.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies akékoľvek otázky, môžte sa nás opýtať na info@tomarco.sk

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Zoznam použitých Cookies

Elementor

Štatistické (anonymné)

Použitie

Elementor používame na tvorba obsahu. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Štatistické (anonymné)

Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať vykonané akcie na webových stránkach

WooCommerce

Funkčné, nutné

Použitie

WooCommerce používame na správa internetového obchodu. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať položky v nákupnom košíku
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať položky v nákupnom košíku
Meno
Expirácia
1 deň
Funkcia
Uchovávať položky v nákupnom košíku

WordPress

Funkčné, nutné

Použitie

WordPress používame na vývoj webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať podrobnosti o prehliadači
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Získať informácie o tom, či je možné umiestniť súbory cookie
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať nastavenia jazyka
Meno
Expirácia
1 rok
Funkcia
Uchovávať používateľské predvoľby
Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať používateľské predvoľby
Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať prihlásených používateľov
Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať používateľské predvoľby

Google Analytics

Štatistické

Použitie

Google Analytics používame na štatistiky webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Analyticssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Štatistické

Meno
Expirácia
1 rok
Funkcia
Uchovávať a počítať zobrazenie stránok
Meno
Expirácia
2 roky
Funkcia
Uchovávať a počítať zobrazenie stránok

Facebook

Marketingové

Použitie

Facebook používame na zobrazenie najnovších sociálnych príspevkov a/alebo tlačidiel na zdieľanie na sociálnych sieťach. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Facebooksvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
3 mesiace
Funkcia
Uchovávať a sledovať návštevy na rôznych webových stránkach

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
_js_datr
Expirácia
Funkcia
Meno
_fbc
Expirácia
Funkcia
Meno
fbm*
Expirácia
Funkcia
Meno
xs
Expirácia
Funkcia
Meno
wd
Expirácia
Funkcia
Meno
fr
Expirácia
Funkcia
Meno
act
Expirácia
Funkcia
Meno
datr
Expirácia
Funkcia
Meno
c_user
Expirácia
Funkcia
Meno
csm
Expirácia
Funkcia
Meno
sb
Expirácia
Funkcia
Meno
actppresence
Expirácia
Funkcia
Meno
*_fbm_
Expirácia
Funkcia

Google Adsense

Marketingové

Použitie

Google Adsense používame na zobrazovanie reklám. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Adsensesvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať a sledovať konverzie

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
google_adsense_settings
Expirácia
Funkcia

Smartlook

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Smartlook používame na tepelné mapy a záznamy obrazovky. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Smartlooksvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
Expirácia
Funkcia

Sourcebuster JS

Štatistické

Použitie

Sourcebuster JS používame na sledovanie návštevníkov. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Štatistické

Meno
Expirácia
6 mesiacov
Funkcia
Meno
Expirácia
6 mesiacov
Funkcia
Meno
Expirácia
6 mesiacov
Funkcia
Uchovávať podrobnosti o prehliadači
Meno
Expirácia
6 mesiacov
Funkcia

Stripe

Funkčné, nutné

Použitie

Stripe používame na spracovanie platieb. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Stripesvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
1 rok
Funkcia
Poskytnúť prevenciu podvodov

Google reCAPTCHA

Funkčné, nutné

Použitie

Google reCAPTCHA používame na prevencia spamu. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google reCAPTCHAsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
6 mesiacov
Funkcia
Poskytnúť ochranu pred spamom

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
rc::c
Expirácia
Funkcia
Meno
rc::b
Expirácia
Funkcia
Meno
rc::a
Expirácia
Funkcia

LiteSpeed

Funkčné, nutné

Použitie

LiteSpeed používame na hosting webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
2 dni
Funkcia
Poskytnúť prevenciu stránok uložených v medzipamäti

Matomo

Funkčné, nutné

Použitie

Matomo používame na štatistiky webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Poskytnúť prevenciu podvodov

Complianz

Funkčné, nutné

Použitie

Complianz používame na správa súhlasu so súbormi cookie. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Complianzsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie

Google Fonts

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Google Fonts používame na zobrazenie webfontov. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Fontssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
Google Fonts API
Expirácia
Funkcia

Google Maps

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Google Maps používame na zobrazenie máp. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Mapssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
Google Maps API
Expirácia
Funkcia

YouTube

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

YouTube používame na zobrazenie videa. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si YouTubesvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
GPS
Expirácia
Funkcia
Meno
VISITOR_INFO1_LIVE
Expirácia
Funkcia
Meno
YSC
Expirácia
Funkcia
Meno
PREF
Expirácia
Funkcia

LinkedIn

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

LinkedIn používame na zobrazenie najnovších sociálnych príspevkov a/alebo tlačidiel na zdieľanie na sociálnych sieťach. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si LinkedInsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
sdsc
Expirácia
Funkcia
Meno
lms_ads
Expirácia
Funkcia
Meno
lms_analytics
Expirácia
Funkcia
Meno
_guid
Expirácia
Funkcia
Meno
li_alerts
Expirácia
Funkcia
Meno
li_gc
Expirácia
Funkcia
Meno
AnalyticsSyncHistory
Expirácia
Funkcia
Meno
bcookie
Expirácia
Funkcia
Meno
li-oatml
Expirácia
Funkcia
Meno
BizographicsOptOut
Expirácia
Funkcia
Meno
li_sugr
Expirácia
Funkcia
Meno
UserMatchHistory
Expirácia
Funkcia
Meno
linkedin_oauth_
Expirácia
Funkcia
Meno
lidc
Expirácia
Funkcia
Meno
bscookie
Expirácia
Funkcia
Meno
X-LI-IDC
Expirácia
Funkcia

Rôzne

Štatistické

Použitie

Zdieľanie údajov

Zdieľanie údajov prebieha vyšetrovanie

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
gt-current-screen
Expirácia
Funkcia
Meno
vbtEcommerceUniqueId
Expirácia
Funkcia
Meno
e_notes
Expirácia
Funkcia
Meno
theme
Expirácia
Funkcia
Meno
e_kit-elements-defaults
Expirácia
Funkcia
Meno
vbtEFRefLegacy
Expirácia
Funkcia
Meno
presto-player-4
Expirácia
Funkcia
Meno
uagSvgConfirmation
Expirácia
Funkcia
Meno
spectraCopyPasteStyles
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
__ts__
Expirácia
Funkcia
Meno
extensionOption
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
seopress_woocommerce_tab
Expirácia
Funkcia
Meno
seopress_save_tab
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_saved_services
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_id
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
_pk_id.1.80f7
Expirácia
Funkcia
Meno
_tcfpup
Expirácia
Funkcia
Meno
ti_ukp
Expirácia
Funkcia
Meno
_tcafterScoket
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_consented_services
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
_tiupvc
Expirácia
Funkcia
Meno
partnero_session_uuid
Expirácia
Funkcia
Meno
intercom-device-id-amnz1z9v
Expirácia
Funkcia
Meno
_tipkopv2848
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_policy_id
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_banner-status
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_consent_mode
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_saved_categories
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
_pk_ref.1.80f7
Expirácia
Funkcia
Meno
_tcSessInfo
Expirácia
Funkcia
Meno
_tcSecSess
Expirácia
Funkcia
Meno
_tisfrv
Expirácia
Funkcia
Meno
_gid
Expirácia
Funkcia
Meno
intercom-device-id-dinhpawr
Expirácia
Funkcia
Meno
_pk_id_1_80f7
Expirácia
Funkcia
Meno
_pk_ref_1_80f7
Expirácia
Funkcia
Meno
burst_uid
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_user_data
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
WP_DATA_USER_7
Expirácia
Funkcia
Meno
CookieConsent
Expirácia
Funkcia

Štatistické

Meno
_hjSessionUser_2919468
Expirácia
1 rok
Funkcia
Uchovávať jedinečné ID používateľa
Meno
Expirácia
6 mesiacov
Funkcia
Meno
Expirácia
6 mesiacov
Funkcia