Potrebujete marketingovú stratégiu?

Dnešné marketingové prostredie je mimoriadne dynamické. Rozširuje sa okruh platforiem, cez ktoré viete osloviť svojich potenciálnych klientov. Na druhej strane, klesá pozornosť zákazníkov. Ich preferencie sa menia bleskovo. Konkurencia je vysoká a nájsť na malom Slovensku niečo, čo tu nie je veľmi náročné. Vaša marketingová stratégia musí byť poriadne zadefinovaná. Bude vás navigovať a smerovať k optimálnym marketingovým výsledkom.

Význam marketingovej stratégie

Marketingová stratégia je základným stavebným kameňom pre úspešné podnikanie. Musí byť vypracovaná detailne a na pochopenie musí byť jednoduchá. Pochopiť by ju mal každý vo firme. Od upratovačky, cez recepciu, obchod a predaj a CEOs. Pomáha definovať vaše podnikateľské ciele, porozumieť cieľovej skupine. Špecifikuje komunikáciu značky a celkovú cestu zákazníka. Od oslovenia, cez nákup a aj servis.

Zároveň marketingová stratégia poskytuje detailný plán akcií, iniciatív. Mala by pomôcť zjednodušiť procesy, ušetriť čas a maximálne využiť potenciál všetkých marketinových nástrojov.

Marketingová stratégia nie je pravidelný redakčný kalendár pre sociálne siete. Musí byť vypracovaná komplexne a obsahovať všetky možné marketingové aktivity. Na druhej strane musí reflektovať vašu cieľovú skupiny. Nemusíte byť všade. Musíte byť tam, kde sú vaši cieľoví zákazníci. Dajte si pozor, aby ste nepodľahli každému trendu. Zbytočne budete venovať čas aktivite, ktorá pre vás nie je vhodná.

Častokrát marketingovú stratégiu tvoria stostranové elaboráty, ktoré niekto vypracuje. A ležia na poličke, kde na ne padá prach. V TOMARCO pripravuje jednostránkový marketigový plán. Tak, aby bol ľahko pochopiteľný a uchopiteľný pre každého.

Otázky, ktoré by ste si mali položiť pred vytvorením stratégie

Predtým, ako začnete pripravovať marketingovú stratégiu, mali by ste si položiť niekoľko otázok.

  1. Je vaša firma pripravená prijať marketingovú stratégiu?
  2. Bude sa jej držať?
  3. Aký veľký rozpočet máte na marketingové aktivity?
  4. Aké veľké sú vaše interné personálne a časové zdroje?

Častokrát sa stáva, že marketing hodia na krk niekomu, kto už svoje pracovné zaradenie má. Tým pádom sa celý marketing presúva na občasné ad hoc príspevky počas rannej kávy. Ale marketing nie sú len sociálne siete. Vyžaduje si štruktúru, pravidelnosť a dáta. Len ich základe dokážete hodnotiť výkonnosť kampaní. Najhoršie sú tie pocitové dáta. Veď tento post sa ľuďom páčil…

Časté omyly pri tvorbe marketingových stratégií

Dobrá marketingová stratégia potrebuje svoj čas. Najčastejšia chyba pri jej tvorbe je komplikovanosť. Príliš rozsiahle a abstraktné elaboráty plné cudzích slov. Bez plánu impletmentácie a krokov. Takýto dokument je prakticky nepoužiteľný a na polici zapadá prachom. Ďalší omyl je nesprávana identifikácia cieľovej skupiny. Nezabúdajte, že aj kráľ Karol III. a Ozzy Osbourne sa javia ako rovnaká cieľová skupina.

Chybou je aj marketing na všetky strany, všetky siete a kanály. Nepremyslené tvorenie súťaží na zber followerov, videá a posty na nerelevantných sieťach, nákup emailových adries pre newsletter a podobné nezmysly. Pri marketingu neexistujú skratky.

generated image f2ae5dfc 3e45 466b aa97 c3922dd67a55 1

Proces prípavy marketingovej stratégie musí zahŕňať dôkladnú anylýzu, výskum trhu a jasné vymedzenie akčných krokov. Zapojenie viacerých členov tímu. Môžete mať super skvelú stratégiu. Ale, keď zákazník príde do predajne alebo k help desku, a tam stojí nepríjmený zamestnanec, skončili ste.

Ako správne vytvoriť marketingovú stratégiu?

V TOMARCO sa pri tvorbe marketingovej stratégie zameriavame na 3 základné fázy:

  1. Fáza Pred: zadefinuje sa cieľová skupina, posolostvo a problémy, ktoré rieši a kanály, cez ktoré ju oslovíme.
  2. Fáza Počas: Spracujeme systém zachytávania leadov, staroslivosť o potenciálnych klientov a stratégia premeny leadov na platiacich zákazníkov.
  3. Fáza Po: zameriava sa otázky doručenia špičkovej služby, zvýšenia lifetime value zákazníka a získanie spätnej väzby a recenzií.

Celé to vyzerá jednoducho. Ale, za celou stratégiou sú hodiny práce a vyhodnocovania. Základným stavebným kameňom by mal jednostránkový marketingový plán. Jednoduchý na pochopenie pre každého. Jeho doplnkom je dizajn manuál a komunikačný manuál. Po prerozdelení úloh, by každý člen tímu vedieť, čo a kedy má robiť.

Využitie CRM a integrácia do marketingových procesov

Ak ste zákazníka získali, treba si ho udržať. Ideálne spraviť z neho vracajúceho sa zákazníka, ktorý opakovane kupuje váš produkt alebo službu.

Na to potrebujete efektívny CRM systém (Customer Relationship Management). Kľúčovú úlohu v podnikaní zohráva aj starostlivosť o existujúcich zákazníkov. Vaša stratégia by mala jasne definovať, ako plánujete CRM využiť. Integrácia CRM systému do vašich marketingových procesov vám umožní lepšiu segmentáciu, cielenie a personalizáciu. Zvýšite tak efektivitu vašich kampaní, ale aj dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.

Prečo potrebujete aj fázu PO?

Pretože najlepší zákazník je ten, ktorý sas vracia a je lojálny k značke. V pretlaku konkurencie na malom slovenskom trhu musí byť aj fáza PO súčasťou markteningovej stratégie. Efektívny manažment, plánovanie a starostlivosť vyžaduje vytvorenie plánu na sledovanie spokojnosti zákazníkov. Umožní vám aj rýchlo reagovať na zmeny nákupné správania zákazníkov alebo na zmeny trhu.

Ak sa zameriate len na výkon predaja a ostatné časti marketingovej stratégie dáte bokom, prípadne na neskôr, môžete sa dostať do ťažkostí. Zákazník potrebuje servis aj starostlivoť. Dá vám pozitívnu recenziu a posunie správy o vás ďalej.

generated image 1b055533 9f42 4a85 ad06 f05db9a1cc1b


Marketingová stratégia – investícia do budúcnosti

Marketingová stratégia je váš kompas. Ukazuje vám smer, kde sa máte uberať, aké nástroje využívať. Pomáha vám robiť informované rozhodnutia.

Dokáže vám ušetriť financie. Pretože svoje marketingové aktivity budete smerovať správnym merom tam, kde sú vaši zákazníci. Neprepálite rozpočet na zbytočnosti. A aktivity viete spätne vyhodnocovať. Čiže sa viete zamerať na podstané veci, ktoré vám prinášajú zisk.

Ako posúdiť kvalitu marketingovej stratégie?

Kvalita marketingovej stratégie je merateľná cez jej praktickú aplikovateľnosť a reálne výsledky. Má byť jasná a zrozumiteľná. Zároveň sa musí dať rýchlo prispôsobiť potrebám alebo zmenám na trhu. Umožňuje sledovať kľúčové metriky a celkovo ROI.

Jej aplikácia do praxe by mala byť systematická a cielená. Ak vám niekto podá 100 stranový elaborát bez akčných krokov. Ak sa v nej vy ako majiteľ nevyznáte. Alebo vás bude niekto presviedčať, že musíte byť všade, emaily nefungujú potrebujete mať bilboard za každou zákrutou. Spozornite. Správna marketingová stratégia z vás nerobí superhrdinu. Ale, vedie vás správnym smerom.

Prihláste sa na odber noviniek

Každý mesiac pripravujeme množstvo zaujímavých článkov, ktoré môžu posunúť vaše online podnikanie vpred.

HostCreators - Webhosting, Hosting, Registrácia domén